Basen ul. Lindego 20

Kurs trwa od 16 września 2019 roku do 2 marca 2020.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i/lub czwartki.

 

 • lekcje 30-minutowe lub 45-minutowe,
 • tor długości 25 m,
 • głębokość 1,40 – 1,80 m,
 • temperatura wody 27 – 28 st. C. (woda ozonowana)
Zobacz grupy - SEMESTR LETNI 5.03.2020 - 25.06.2020

GRUPA MAŁOZAAWANSOWANA

 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 6-7 LAT
  CZWARTEK 19.30 – 20.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
  DZIECI 7-8 LAT
  CZWARTEK 19.30 – 20.00

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
  DZIECI 9-11 LAT
  PONIEDZIAŁEK 19.30 – 20.00
 • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 11-13 LAT
  PONIEDZIAŁEK 19.30 – 20.15

GRUPA ZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 11-13 LAT
  CZWARTEK 19.30 – 20.15
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  MŁODZIEŻ 15-18 LAT
  PONIEDZIAŁEK 20.15 – 21.00
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 13-16 LAT
  CZWARTEK 20.00 – 20.45
Kiedy nie ma zajęć?

Ferie świąteczne

 • 9.04. – 13.04.2020

 

 • 11.06.2020

 

 

Opłaty za zajęcia

Opłaty za naukę pływania można dokonać gotówką lub przelewem.

Wpłaty gotówką będą przyjmowane przez Janusza Zaporowskiego z firmy „JOJA” w holu basenu przy ul. Lindego 20 w Warszawie w następujących terminach:

 • 24 lutego 2020 (poniedziałek) godz. 19.30-20.15
 • 27 lutego 2020 (czwartek) godz. 19.00 – 20.00

Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto w terminie 06-25 lutego 2020 roku (prosimy o dokładne trzymanie się tego terminu). Odbiór legitymacji i dopełnienie formalności – w holu basenu, 20 minut przed pierwszymi zajęciami pływania.

W przypadku braku wpłaty w wyżej podanych terminach nie gwarantujemy miejsca na kursie

Dane do przelewu

Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c.,
01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14,
nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907

Tytuł przelewu: 
„Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć. 

Zawody pływackie
 • Zawody odbędą się w terminie 25-30.05.2020
 • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 13-19.06.2020.

Zobacz wyniki ostatnich zawodów (01.2020) 

Regulamin zajęć nauki pływania
 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
 2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
 3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
 4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
 5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
 6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
 7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
 8. Zgodnie z zarządzeniem kierownika basenu, uczestnicy zajęć nauki pływania są logowani do systemu elektronicznego pływalni na 60 minut, czyli od czasu wejścia na basen przez bramki, mają 60 minut na wyjście przez bramki (bez dodatkowych opłat); w przypadku przekroczeniu tego czasu, kasa pływalni naliczy dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/cennik/.
 9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
 11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
  1. kartę wstępu,
  2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
  3. mydło, ręcznik,
  4. elastyczny kostium,
  5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
  6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
 12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
 13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
 14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
 15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
 16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
 17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
 18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
 19. Opłata za zajęcia nie obejmuje prawa do bezpłatnego parkowania na płatnej części parkingu CRS (cennik i regulamin parkingu: http://crs-bielany.waw.pl/parking/).
 20. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
 21. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
 22. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
 23. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 24. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
 25. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/).
Regulamin pływalni ul. Lindego 20
 1. Pływalnia kryta przy ul. Lindego 20 jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Pływalnia jest czynna:
  – poniedziałek – piątek w godzinach 6 00 – 22 00
  – sobota – niedziela w godzinach 8 00 – 22 00.
  – Dyrekcja zastrzega sobie prawo do sezonowej zmiany godzin otwarcia
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  – ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi lub z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia oraz stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 5.  Wstęp na halę basenową i do sauny odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta naliczającego opłatę za pobyt. Pobranie paska z kluczykiem do szafki ubraniowej jest możliwe na podstawie ważnego karnetu, lub po dokonaniu opłaty jednorazowej.
 6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników CRS.
 7. Na pływalni jednorazowo przebywać może do 48 osób, do 8 osób na torze.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 9. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są przekazać grupę osobie prowadzącej zajęcia oraz odebrać ją po ich zakończeniu. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
 10. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu.
 11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do posiadania:
  – czystego stroju kąpielowego (mężczyźni – strój przylegający do ciała, kobiety – strój jedno lub dwu częściowy, dzieci noszące pieluchy – pieluchy przeznaczone do kąpieli
  – czepka na głowę
  – zmienionego na terenie pływalni obuwia typu kąpielowego, np.: klapki.
 12. Ubranie i obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej.
 13. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu i pozostawione na terenie, CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed kąpielą w basenie każda osoba całkowicie rozebrana (bez kostiumu kąpielowego) powinna bezwzględnie starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 15. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 16. Przed wejściem do hali z niecką basenową bezwzględnie należy przejść przez brodzik dezynfekujący nogi.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  – wchodzenia bez zezwolenia
  – biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową
  – wskakiwania do wody
  – wpychania do wody innych użytkowników
  – zatapiania osób korzystających z kąpieli
  – wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych
  – przynoszenia ze sobą na teren pływalni niebezpiecznych przedmiotów
  – niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia ratownika.
 19. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 20. Dyrektor pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa korzystania z basenu.
 22. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 23. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie odpowiada.
 24. Na sygnał alarmowy w postaci długiego gwizdka ratownika lub syreny alarmowej wszyscy kąpiący się natychmiast opuszczają basen i zbierają się w wyznaczonym przez ratownika miejscu.

 

Regulamin płatnego parkingu niestrzeżonego

1. Postanowienia wstępne:

 1. Teren parkingu płatnego, wygrodzonego szlabanem wjazdowym i wyjazdowym stanowi część Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (w skrócie CRS Bielany), zwanego dalej Parkingiem.
 2. Parkingiem położonym przy ul. Lindego 20 w Warszawie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Kompleksu Sportowego, zarządza CRS Bielany.
 3. Ilość miejsc jest ograniczona: 39 miejsc ogólnych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych,
  1 miejsce dla autokaru. CRS Bielany nie odpowiada za brak miejsc na parkingu.
 4. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 5. Pobranie biletu i wjazd na parking stanowi zawarcie umowy i akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Parking jest monitorowany.
 7. KLIENTEM CRS BIELANY jest osoba, która posiada ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie CRS Bielany, upoważniający do skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany .
 8. KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM jest osoba, która przebywa na obiektach CRS Bielany i nie zakupiła w kasie CRS Bielany biletu ani karnetu w celu skorzystania z usług oferowanych w CRS Bielany, m.in. osoby przywożące dzieci na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne, osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez firmy komercyjne.


2. Zasady korzystania i rozliczania z parkingu:

 1. Pierwsze 30 minut korzystania z parkingu jest dla wszystkich bezpłatne.
 2. KLIENT CRS BIELANY zwolniony jest z opłat przez okres 1,5 h liczony od momentu wjazdu do czasu wyjazdu.
 3. Rozliczenie czasu postoju pojazdu na parkingu następuje w jednostkach godzinowych (60 minut). Po zakończeniu pełnej godziny czas przekroczenia naliczany jest jako kolejna pełna godzina.
 4. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
  – Zatrzymać się przed szlabanem przy automacie biletowym.
  – Uruchomić szlaban przez pobranie biletu parkingowego.
  – Przejechać całym obwodem auta na teren parkingu. Należy pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe pojazdu; jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 5. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
  – Zatrzymać się przed szlabanem, włożyć bilet do czytnika.
  – Pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
  – Przejechać całym obwodem pojazdu poza teren parkingu pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Zabroniony jest jednoczesny przejazd dwóch pojazdów gdyż grozi to uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu.
 6. Wysokość opłat parkingowych oraz innych opłat określa Cennik korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego.
 7. Dla KLIENTÓW CRS BIELANY oraz KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH korzystających z parkingu pobierana będzie opłata według cennika.
  Należność można uiszczać:
  – We wpłatomacie znajdującym się przy parkingu – 365 dni w roku 24 godziny na dobę.
  – W recepcji –  w godzinach pracy CRS Bielany.
 8. KLIENCI CRS BIELANY, aby skorzystać z prawa do bezpłatnego parkingu na zasadach określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu, zobowiązani są w godzinach pracy Kompleksu sportowego rabatować bilet parkingowy w recepcji obiektu, mieszczącej się na I piętrze.
 9. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
 10. Regulamin i cennik się w recepcji CRS Bielany, na stronie internetowej www.crs-bielany.waw.pl oraz na tablicy przy parkingu.


3. 
Przepisy porządkowe i bezpieczeństwa:

 1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawo
  o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.
 2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń pracowników CRS Bielany oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 3. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania tj. zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym
 4. Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest: naprawianie,
  mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Pojazdy osób nierespektujących niniejszy regulamin mogą zostać odholowane przez właściwe służby na koszt właściciela pojazdu.
 6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. Regulamin oraz został zatwierdzony    Zarządzeniem Dyrektora CRS Bielany nr 20/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Cennik korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego „Kompleksu Sportowego – ul. Lindego 20” znajduje się na stronie CRS Bielany. 

PŁYWALNIA NA ŻYWO

LOKALIZACJA PŁYWALNI

Basen ul. Lindego 20