Basen ul. Conrada 6

Kurs trwa od 22 września 2020 roku.

Ostatnie zajęcia w semestrze zimowym:

 • wtorkowe – 16.03.2021
 • czwartkowe – 25.03.2021
 • piątkowe – 09.04.2021
 • sobotnie – 10.04.2021

Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki oraz piątki i/lub soboty.

 • lekcje 30-minutowe lub 45-minutowe,
 • tor długości 25 m, głębokość 1,30 – 1,85 m,
 • wszystkie poziomy zaawansowania,
 • temperatura wody 27 – 28 st. C.
Zobacz grupy - SEMESTR ZIMOWY
GRUPA POCZĄTKUJĄCA

 • NIEPŁYWAJĄCY
  DZIECI 4-5 LAT
  CZWARTEK 19:00 – 19.30
 • NIEPŁYWAJĄCY
  DZIECI 4-5 LAT
  SOBOTA 10.30 – 11.00
 • NIEPŁYWAJĄCY
  DZIECI 5-6 LAT
  CZWARTEK 18.30 – 19.00
 • NIEPŁYWAJĄCY
  DZIECI 5-6 LAT
  SOBOTA 10.30 – 11.00
 • NIEPŁYWAJĄCY
  DZIECI 8-9 LAT
  SOBOTA 12.45 – 13.15

GRUPA MAŁOZAAWANSOWANA

 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 5 LAT
  CZWARTEK 18.30 – 19.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 5-6 LAT
  SOBOTA 11.00 – 11.30
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 6 LAT
  SOBOTA 13.00 – 13.30
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 6 LAT
  SOBOTA 12.30 – 13.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 6-7 LAT
  PIĄTEK 18.30 – 19.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 6-7 LAT
  CZWARTEK 19.00 – 19.30
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
  DZIECI 7-8 LAT
  SOBOTA 12.00 – 12.30
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
  DZIECI 6-7 LAT
  SOBOTA 12.30 – 13.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
  DZIECI 7-9 LAT
  PIĄTEK 18.30 – 19.00
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
  DZIECI 6-7 LAT
  WTOREK 19.00 – 19.30
 • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
  DZIECI 8-10 LAT
  SOBOTA 13.00 – 13.30
 • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
  DZIECI 8-9 LAT
  SOBOTA 12.00 – 12.30
 • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
  DZIECI 6-7 LAT
  SOBOTA 11.00 – 11.30
 • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
  DOROŚLI I MŁODIEŻ
  CZWARTEK 20.15 – 21.00

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
  DZIECI 7-8 LAT
  PIĄTEK 19.00 – 19.30
 • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
  DZIECI 7-8 LAT
  SOBOTA 11.30 – 12.00
 • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
  DZIECI 9 LAT
  SOBOTA 12.00 – 12.45
 • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
  DZIECI 9-10 LAT
  PIĄTEK 19.00 – 19.30
 • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
  DZIECI 8-10 LAT
  WTOREK 18.30 – 19.00
 • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
  DZIECI 9-10 LAT
  CZWARTEK 19.30 – 20.15
 • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 9 LAT
  SOBOTA 12.00 – 12.45
 • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 10-12 LAT
  SOBOTA 11.15 – 12.00
 • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 9-12 LAT
  CZWARTEK 18.30 – 19.15
 • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
  DOROŚLI I MŁODZIEŻ
  PIĄTEK 20.15 – 21.00

GRUPA ZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 9-11 LAT
  SOBOTA 9.45 – 10.30
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
  DZIECI I MŁODZIEŻ 10-13 LAT
  SOBOTA 9.00 – 9.45
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
  DZIECI I MŁODZIEŻ 11-13 LAT
  SOBOTA 12.45 – 13.30
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 10-12 LAT
  WTOREK 18.30 – 19.15
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
  DZIECI 9-11 LAT
  WTOREK 19.30 – 20.15
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 11-13 LAT
  PIĄTEK 19.30 – 20.15
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 11-14 LAT
  SOBOTA 9.45 – 10.30
 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 12-15 LAT
  CZWARTEK 19.15 – 20.00
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  DOROŚLI I MŁODZIEŻ 13-16 LAT
  SOBOTA 10.30 – 11.15
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 14-18 LAT
  SOBOTA 9.00 – 9.45
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 13-16 LAT
  WTOREK 19.15 – 20.00
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  MŁODZIEŻ 14-18 LAT
  CZWARTEK 20.00 – 20.45
Kiedy nie ma zajęć?
 • W nowym grafiku ferie świąteczne i zimowe łączą się i potrwają od 24.12.2020 do 17.01.2021.
Opłaty za zajęcia

Opłaty za naukę pływania można dokonać gotówką lub przelewem.

Wpłaty gotówką będą przyjmowane przez Joannę Sarek i Janusza Zaporowskiego z firmy „JOJA” w holu basenu przy ul. Conrada 6 w Warszawie w następujących terminach:

 • 10.09. 2020 (czwartek) godz. 18.30 – 19.30
 • 12.09.2020 (sobota) godz. 9.30 – 11.00

Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto w terminie 01 – 10 września 2020 roku (prosimy o dokładne trzymanie się tego terminu). Odbiór legitymacji i dopełnienie formalności – w holu basenu, 20 minut przed pierwszymi zajęciami pływania.

Przy wejściu i wyjściu z obiektu CRS Bielany obowiązuje dezynfekcja rąk. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na całym terenie Kompleksu z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.

W przypadku braku wpłaty w wyżej podanych terminach nie gwarantujemy miejsca na kursie.

Dane do przelewu
Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c.,
01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14,
nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907

Tytuł przelewu: 
„Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć.

Zawody pływackie
 • Zawody odbędą się w terminie 01.02-06.02.2021
 • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 22-27.02.2021.

Zobacz wyniki ostatnich zawodów (01.2020) 

 

Regulamin zajęć nauki pływania
 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
 2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
 3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
 4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
 5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
 6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
 7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
 8. Ze względu na ograniczoną ilość boksów w szatni prosimy o wchodzenie na basen przez bramki na 10 minut przed początkiem zajęć, a wychodzenie przez bramki maksymalnie 20 minut po zakończeniu lekcji.
 9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
 11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
  1. kartę wstępu,
  2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
  3. mydło, ręcznik,
  4. elastyczny kostium,
  5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
  6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
 12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
 13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
 14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
 15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
 16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
 17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
 18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
 19. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
 20. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
 21. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
 22. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 23. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
 24. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/).

Życzymy postępów na zajęciach!

Regulamin pływalni ul. Conrada 6
Aktualny regulamin pływalni przy ul. Conrada 6 znajduje się na stronie dostępnej pod linkiem:

http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/

PŁYWALNIA NA ŻYWO

LOKALIZACJA PŁYWALNI

Basen ul. Conrada 6