Nauka pływania, basen ul. Conrada 6

Kurs trwa od 27 lutego 2024 roku do 22 czerwca 2024 roku

  Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki, piątki i/lub soboty.

  • lekcje 30-minutowe lub 45-minutowe,
  • tor długości 25 m, głębokość 1,30 – 1,85 m,
  • wszystkie poziomy zaawansowania,
  • temperatura wody 27 – 28 st. C.
  Zobacz grupy - SEMESTR WIOSENNY 2024

   GRUPY POCZĄTKUJĄCE

  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 4-5 LAT
   PIĄTEK 18.30 – 19.00

   

  GRUPY MAŁOZAAWANSOWANE

  • NIEPŁYWAJĄCY, OSWOJENI Z WODĄ, GRUPA Z RĘKAWKAMI
   DZIECI 5-6 LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.00
  • NIEPŁYWAJĄCY, OSWOJENI Z WODĄ, GRUPA Z RĘKAWKAMI
   DZIECI 5-6 LAT
   SOBOTA 10.30 – 11.00
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
   DZIECI 6-8 LAT
   CZWARTEK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
   DZIECI 5-6 LAT
   PIĄTEK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
   DZIECI 5 LAT
   SOBOTA 11.30 – 12.00
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM LUB DESKĄ
   DZIECI 7-8 LAT
   SOBOTA 10.30 – 11.00
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ 8-9 LAT
   CZWARTEK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ 10-12 LAT
   SOBOTA 11.30 – 12.00
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
   DZIECI  6-7 LAT
   SOBOTA 11.00 – 11.30
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
   DZIECI  6-7  LAT
   PIĄTEK 18.30 – 19.00
  • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
   DZIECI  10-11  LAT
   SOBOTA 11.00 – 11.30
  • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO LUB JEDNYM STYLEM
   DZIECI  10  LAT
   PIĄTEK 19.00 – 19.30

   

  GRUPY ŚREDNIOZAAWANSOWANE

  • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 8-10 LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.00
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 7-8 LAT
   WTOREK 18.30 – 19.00
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 8-10 LAT
   WTOREK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 9-10 LAT
   SOBOTA 9.45 – 10.30
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 9-10 LAT
   SOBOTA 12.00 – 12.45
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
   DZIECI 7-9 LAT
   SOBOTA 12.30 – 13.15
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
   DZIECI 7-8 LAT
   CZWARTEK 19.30 – 20.00
  • PŁYWAJĄCY DWOMA
   DZIECI 10-11 LAT
   SOBOTA 9.00 – 9.45
  • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
   DZIECI  9-10  LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.15
  • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ  11-13  LAT
   SOBOTA 11.15 – 12.00
  • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
   DZIECI  9-10  LAT
   PIĄTEK 19.30 – 20.15
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DOROŚLI
   PIĄTEK 19.30 – 20.15
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DZIECI  11-12 LAT
   CZWARTEK 19.15 – 20.00

    

   GRUPY ZAAWANSOWANE

   • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
    DZIECI, MŁODZIEŻ 12-14 LAT
    CZWARTEK 20.00 – 20.45
   • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13-14 LAT
    SOBOTA 11.45 – 12.30
   • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13-14 LAT
    WTOREK 18.30 – 19.15
   • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13-15 LAT
    SOBOTA 9.45 – 10.30
   • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13-14 LAT
    PIĄTEK 20.15 – 21.00
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13-15 LAT
    SOBOTA 11.00 – 11.45
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    DZIECI, MŁODZIEŻ 12-13 LAT
    WTOREK 19.15 – 20.00
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ 13 – 14 LAT
    CZWARTEK 20.00 – 20.45
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ (OD 15 LAT) ORAZ DOROŚLI
    SOBOTA 9.00 – 9.45

    

   GRUPY WYSOKOZAAWANSOWANE

   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ (OD 16 LAT) ORAZ DOROŚLI
    SOBOTA 10.30 – 11.15
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ (OD 16 LAT) ORAZ DOROŚLI
    CZWARTEK 20.45 – 21.30
   • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
    MŁODZIEŻ (OD 16 LAT) ORAZ DOROŚLI
    CZWARTEK 20.45 – 21.30
   Kiedy nie ma zajęć?
   • 28.03.2024-02.04.2024 (ferie świąteczne)
   • 01-04.05.2024
   • 30.05.2024
   Opłaty za zajęcia

   Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto.

   Dane do przelewu

   Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c.,
   01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14,
   nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907

   Tytuł przelewu: 
   „Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć.

   Zawody pływackie
   • Zawody odbędą się w terminie 20.05.2024 – 25.05.2024
   • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 11.06.2024 – 17.06.2024

   Zobacz wyniki ostatnich zawodów (02.2024) 

    

   Regulamin zajęć nauki pływania
   1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
   2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
   3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
   4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
   5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
   6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
   7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
   8. Ze względu na ograniczoną ilość boksów w szatni prosimy o wchodzenie na basen przez bramki na 10 minut przed początkiem zajęć, a wychodzenie przez bramki maksymalnie 20 minut po zakończeniu lekcji.
   9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
   10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
   11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
    1. kartę wstępu,
    2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
    3. mydło, ręcznik,
    4. elastyczny kostium,
    5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
    6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
   12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
   13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
   14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
   15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
   16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
   17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
   18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
   19. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
   20. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
   21. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
   22. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
   23. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
   24. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/).

   Życzymy postępów na zajęciach!

   Regulamin pływalni ul. Conrada 6
   Aktualny regulamin pływalni przy ul. Conrada 6 znajduje się na stronie dostępnej pod linkiem:

   http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/

   Pływalnia ul. Conrada 6

   Lokalizacja pływalni

   Basen ul. Conrada 6