Basen ul. Conrada 6

Kurs trwa od 23 września 2022 roku do 4 marca 2023.

  Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki, piątki i/lub soboty.

  • lekcje 30-minutowe lub 45-minutowe,
  • tor długości 25 m, głębokość 1,30 – 1,85 m,
  • wszystkie poziomy zaawansowania,
  • temperatura wody 27 – 28 st. C.
  Zobacz grupy - SEMESTR JESIENNY 23.09.2022 - 04.03.2023

  GRUPY POCZĄTKUJĄCE

  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 4-5 LAT
   SOBOTA 10.30 – 11.00
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 4-5 LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.00
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 5-6 LAT
   WTOREK 18.30 – 19.00
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 5-6 LAT
   WTOREK 19.00 – 19.30
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 6-7 LAT
   SOBOTA 10.30 – 11.00
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 6-8 LAT
   SOBOTA 12.30 – 13.00
  • NIEPŁYWAJĄCY
   DZIECI 7-8 LAT
   WTOREK 19.00 – 19.30

   

  GRUPY MAŁOZAAWANSOWANE

  • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
   DZIECI 6-7 LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.00
  • OSWOJENI Z WODĄ, PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM
   DZIECI 6-8 LAT
   CZWARTEK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM/DESKĄ
   DZIECI 6 LAT
   SOBOTA 11.00 – 11.30
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM/DESKĄ
   DZIECI 7-8 LAT
   WTOREK 18.30 – 19.00
  • PŁYWAJĄCY Z MAKARONEM/DESKĄ
   DZIECI 7-8 LAT
   SOBOTA 11.30 – 12.00
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ
   DZIECI 7-8 LAT
   CZWARTEK 19.00 – 19.30
  • PŁYWAJĄCY Z DESKĄ/PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
   DZIECI 8-10 LAT
   SOBOTA 10.00 – 10.30
  • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO
   DZIECI 6-8 LAT
   SOBOTA 13.00 – 13.30
  • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO/PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI 6-8 LAT
   CZWARTEK 19.30 – 20.00
  • PŁYWAJĄCY NIESTYLOWO/PŁYWAJĄCY JEDNYM STYLEM
   DZIECI  9.-11 LAT
   PIĄTEK 18.30 – 19.00

   

  GRUPY ŚREDNIOZAAWANSOWANE

  • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
   DZIECI 8-11 LAT
   SOBOTA 12.30 – 13.15
  • PŁYWAJĄCY JEDNYM/DWOMA STYLAMI
   DZIECI 9-11 LAT
   CZWARTEK 18.30 – 19.15
  • PŁYWAJĄCY DWOMA STYLAMI
   DZIECI 10-12 LAT
   SOBOTA 11.45 – 12.30
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DZIECI 10-12 LAT
   PIĄTEK 19.15 – 20.00
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DZIECI 10-12 LAT
   WTOREK 18.30 – 19.15
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DZIECI 11-12 LAT
   SOBOTA 11.45 – 12.30
  • PŁYWAJĄCY DWOMA/TRZEMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ 11-13 LAT
   CZWARTEK 19.15 – 20.00

   

  GRUPY ZAAWANSOWANE

  • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ 11-14 LAT
   SOBOTA 12.30 – 13.15
  • PŁYWAJĄCY TRZEMA STYLAMI
   DOROŚLI I MŁODZIEŻ
   CZWARTEK 20.45 – 21.30
  • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ 11-14 LAT
   CZWARTEK 20.00 – 20.45
  • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ 11-14 LAT
   SOBOTA 10.15 – 11.00
  • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
   DZIECI, MŁODZIEŻ 11-14 LAT
   SOBOTA 11.00 – 11.45
  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   DZIECI 10-12 LAT
   WTOREK 19.15 – 20.00
  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   MŁODZIEŻ 13+ LAT
   SOBOTA 09.30 – 10.15
  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   MŁODZIEŻ 14-17 LAT
   CZWARTEK 20.00 – 20.45

   

  GRUPY WYSOKOZAAWANSOWANE

  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   MŁODZIEŻ 13-15 LAT
   PIĄTEK 20.00 – 21.45
  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   MŁODZIEŻ 15+ LAT
   CZWARTEK 20.45 – 21.30
  • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
   MŁODZIEŻ 14+ LAT
   SOBOTA 11.00 – 11.45
  Kiedy nie ma zajęć?
  • 01.11.2022 (wtorek)
  • 11-12.11.2022 (piątek i sobota)
  • 23-31.12.2022 (ferie świąteczne)
  • 06.01.2023 (piatek)
  • 13-26.02.2023 (ferie zimowe)
  Opłaty za zajęcia

  Opłaty za zajęcia można dokonać przelewem lub gotówką.

  Wpłaty gotówką można dokonać na basenie ul. Conrada 6 w dniach: 16.09.2022 (piątek) w godz. 18.30 – 20.00 lub 20.09.2022 (wtorek) w godz. 18.30 – 20.00.

  Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto w terminie 01.-14.09.2022 roku (prosimy o dokładne trzymanie się tego terminu). Dopełnienie formalności – w holu basenu, 15 minut przed pierwszymi zajęciami pływania.

  W przypadku braku wpłaty w wyżej podanych terminach nie gwarantujemy miejsca na kursie.

  Dane do przelewu

  Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c.,
  01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14,
  nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907

  Tytuł przelewu: 
  „Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć.

  Zawody pływackie
  • Zawody odbędą się w terminie 26-31.01.2023
  • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 27.02.2023 – 04.03.2023

   

  Regulamin zajęć nauki pływania
  1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
  2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
  3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
  4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
  5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
  6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
  7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
  8. Ze względu na ograniczoną ilość boksów w szatni prosimy o wchodzenie na basen przez bramki na 10 minut przed początkiem zajęć, a wychodzenie przez bramki maksymalnie 20 minut po zakończeniu lekcji.
  9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
  11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
   1. kartę wstępu,
   2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
   3. mydło, ręcznik,
   4. elastyczny kostium,
   5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
   6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
  12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
  13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
  14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
  15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
  16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
  17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
  18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
  19. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
  20. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
  21. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
  22. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  23. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
  24. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/).

  Życzymy postępów na zajęciach!

  Regulamin pływalni ul. Conrada 6
  Aktualny regulamin pływalni przy ul. Conrada 6 znajduje się na stronie dostępnej pod linkiem:

  http://crs-bielany.waw.pl/plywalnia-conrada-6/regulamin/

  PŁYWALNIA NA ŻYWO

  LOKALIZACJA PŁYWALNI

  Basen ul. Conrada 6