Nauka pływania, basen ul. Lindego 20

Kurs trwa od 18 września 2023 roku do 26 lutego 2024.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki.

 • lekcje 45-minutowe,
 • tor długości 25 m,
 • głębokość 1,40 – 1,80 m,
 • temperatura wody 27 – 28 st. C. (woda ozonowana)
Zobacz grupy - SEMESTR ZIMOWY 18.09.2023 - 26.02.2024

GRUPA ZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY TRZEMA/CZTEREMA STYLAMI
  DZIECI, MŁODZIEŻ 12-14 LAT
  PONIEDZIAŁEK 19.30– 20.15
 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  MŁODZIEŻ (15 LAT I WIĘCEJ) ORAZ DOROŚLI
  PONIEDZIAŁEK 20.15– 21.00
  Kiedy nie ma zajęć?
  • 23.12.2023 – 01.01.2024 (ferie świąteczne)
  • 15.01.2024-28.01.2024 (ferie zimowe)

   

  Opłaty za zajęcia

  Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto w terminie  1-10.09.2023 roku (prosimy o dokładne trzymanie się tego terminu). Możliwość wpłaty gotówkąbasen Conrada w terminie: 09.09.2023 (sobota), w godz. 9.30-11.00 lub 12.09.2023 (wtorek), w godz. 18.30-19.30. Dopełnienie formalności – w holu basenu, 15 minut przed pierwszymi zajęciami pływania.

  W przypadku braku wpłaty w wyżej podanych terminach nie gwarantujemy miejsca na kursie.

  Dane do przelewu
  Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c., 01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14, nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907 Tytuł przelewu:  „Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć. 
  Zawody pływackie
  • Zawody odbędą się w terminie 05-10.02.2024
  • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 20.02.2024 – 26.02.2024

  Zobacz wyniki ostatnich zawodów (05.2023) 

  Regulamin zajęć nauki pływania
  1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
  2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
  3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
  4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
  5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
  6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
  7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
  8. Zgodnie z zarządzeniem kierownika basenu, uczestnicy zajęć nauki pływania są logowani do systemu elektronicznego pływalni na 60 minut, czyli od czasu wejścia na basen przez bramki, mają 60 minut na wyjście przez bramki (bez dodatkowych opłat); w przypadku przekroczeniu tego czasu, kasa pływalni naliczy dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/cennik/.
  9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
  11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
   1. kartę wstępu,
   2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
   3. mydło, ręcznik,
   4. elastyczny kostium,
   5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
   6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
  12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
  13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
  14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
  15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
  16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
  17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
  18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
  19. Opłata za zajęcia nie obejmuje prawa do bezpłatnego parkowania na płatnej części parkingu CRS (cennik i regulamin parkingu: http://crs-bielany.waw.pl/parking/).
  20. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
  21. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
  22. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
  23. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  24. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
  25. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/).
  Regulamin pływalni ul. Lindego 20
  Aktualny regulamin pływalni przy ul. Lindego 20 znajduje się na stronie dostępnej pod linkiem: http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/

  Pływalnia, ul. Lindego 20

  Lokalizacja pływalni

  Basen ul. Lindego 20