Basen ul. Lindego 20

 

Kurs trwa od 06 marca 2023 roku do 19 czerwca 2023.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki.

 • lekcje 45-minutowe,
 • tor długości 25 m,
 • głębokość 1,40 – 1,80 m,
 • temperatura wody 27 – 28 st. C. (woda ozonowana)
Zobacz grupy - SEMESTR WIOSENNY 06.03.2023 - 19.06.2023

GRUPA ZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  MŁODZIEŻ 12-15 LAT
  PONIEDZIAŁEK 19.30– 20.15

GRUPA WYSOKOZAAWANSOWANA

 • PŁYWAJĄCY CZTEREMA STYLAMI
  MŁODZIEŻ, DOROŚLI
  PONIEDZIAŁEK 20.15 – 21.00
Kiedy nie ma zajęć?
 • 10.04.2023
 • 01.05.2023

 

Opłaty za zajęcia

Przelew z imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia uczestnika, dniem i godzinami zajęć oraz dopiskiem „Opłata za kurs pływania” proszę wykonać na nasze konto w terminie do 15.02.2023 roku lub do 2 dni po potwierdzeniu rezerwacji (prosimy o dokładne trzymanie się tego terminu). Dopełenienie formalności – w holu basenu, 15 minut przed pierwszymi zajęciami pływania.

W przypadku braku wpłaty w wyżej podanych terminach nie gwarantujemy miejsca na kursie.

Dane do przelewu
Centrum Doskonalenia Ciała i Umysłu „JOJA” s. c.,
01-853 Warszawa, ul. Starej Baśni 9 m. 14,
nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 0625 1907

Tytuł przelewu: 
„Opłata za kurs pływania” oraz imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dni i godziny zajęć. 

Zawody pływackie
 • Zawody odbędą się w terminie 22 – 27.05.2023
 • Rozdanie dyplomów przewidziane jest w okresie 12.06.2023 – 17.06.2023

Zobacz wyniki ostatnich zawodów (01.2020) 

Regulamin zajęć nauki pływania
 1. Przed rozpoczęciem zajęć należy skonsultować z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.
 2. Prosimy o poinformowanie zapisującego na zajęcia o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w czasie nauki (np. duży lęk przed wodą, alergie, wady postawy uniemożliwiające skoki do wody, duża wada wzroku, autyzm, zespół Aspergera itp.).
 3. Należy podpisać czepek imieniem dziecka i dopilnować, aby brało ono prysznic przed i po zajęciach.
 4. Małe dzieci doprowadzamy do wejścia na płytę basenu tuż przed rozpoczęciem lekcji; instruktorzy odbierają tam dzieci punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć i oddają pod opiekę rodzicom o godzinie zakończenia; prosimy rodziców o zmianę obuwia na klapki, nie wchodzenie na płytę pływalni w odzieży zewnętrznej i punktualność.
 5. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia instruktora.
 6. Uczestnicy kursu nie krzyczą i nie biegają na terenie pływalni.
 7. Kursanci zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
 8. Zgodnie z zarządzeniem kierownika basenu, uczestnicy zajęć nauki pływania są logowani do systemu elektronicznego pływalni na 60 minut, czyli od czasu wejścia na basen przez bramki, mają 60 minut na wyjście przez bramki (bez dodatkowych opłat); w przypadku przekroczeniu tego czasu, kasa pływalni naliczy dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/cennik/.
 9. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Opiekunowie dzieci mogą korzystać z pływalni na ogólnodostępnych torach po wykupieniu biletu lub karnetu w recepcji pływalni.
 11. Na zajęcia proszę brać ze sobą:
  1. kartę wstępu,
  2. czepek (najlepiej podpisany imieniem dziecka),
  3. mydło, ręcznik,
  4. elastyczny kostium,
  5. klapki (także dla rodziców w przypadku wchodzenia do szatni),
  6. okularki (niewskazane dla grup początkujących).
 12. Do grupy zapisujemy maksymalnie 8 osób.
 13. W przypadku zapisania się zbyt małej ilości kursantów (poniżej 4 osób w grupie), zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
 14. Osoby kontynuujące naukę pływania w naszym ośrodku otrzymują zniżkę w wysokości 10% pełnej opłaty semestralnej.
 15. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta (zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić do 7 dni od daty wpłaty).
 16. Za nieobecność na zajęciach nie zwraca się pieniędzy, zajęć nie można odrobić.
 17. Z karty wstępu może korzystać wyłącznie osoba, dla której została ona wydana.
 18. Pływamy na torze zarezerwowanym dla naszych zajęć, a bezpośrednio po lekcji opuszczamy teren basenu.
 19. Opłata za zajęcia nie obejmuje prawa do bezpłatnego parkowania na płatnej części parkingu CRS (cennik i regulamin parkingu: http://crs-bielany.waw.pl/parking/).
 20. Duplikat zgubionej lub zniszczonej karty kosztuje 2 zł.
 21. Wstęp w butach na teren basenu i pływanie w szortach są zabronione.
 22. Na terenie basenu jest zakaz używania prywatnych suszarek do włosów.
 23. Rodzice dzieci niszczących sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 24. W sytuacjach niezależnych od naszej firmy, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć i wyznaczenia innego terminu ich odrobienia.
 25. Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się także z regulaminem pływalni CRS Bielany (http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/).
Regulamin pływalni ul. Lindego 20
Aktualny regulamin pływalni przy ul. Lindego 20 znajduje się na stronie dostępnej pod linkiem:

http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/

PŁYWALNIA UL. LINDEGO 20

LOKALIZACJA PŁYWALNI

Basen ul. Lindego 20